Hizmet Durum
Oto güncelleme sunucusuAktif
Kimlik sunucusuAktif
VeritabanıAktif
Kanal 1Aktif

Kayıt

Yeni hesabınızı oluşturun NeedForMetin2 server. Zaten hesabınız varsa, login

  • Kullanıcı adı yalnızca alfanümerik karakterlerden oluşmalıdır
  • Kullanıcı adı arasında olmalıdır 4 ve 8 karakterler.
  • Şifre benzersiz olmalı ve arasında olmalıdır 6 ve 14 karakterler.
  • Şifre en az bir sayı içermelidir.
  • Silme kodu tam olarak 7 karakter içermeli ve yalnızca alfanümerik karakterlerden oluşmalıdır